pacel klausuli :: pick up the phone

pacel klausuli :: pick up the phone

Šī diena iesākās pavisam vienkārši - ar telefona zvanu: "Čau, ārā spīd saulīte, baigi labais laiks. Braucam uz Rundāli?" Braucam! Un diena turpinājās pavisam savādāk, nekā domāts. Daudz skaistāk, daudz priecīgāk!

Un tad es tā vēlāk domāju, cik priecīgas dienas mēs viens otram varētu dāvināt, ja vienkārši paceltu klausuli un piezvanītu, parunātos, uzaicinātu, piedāvātu... Arī tie mazie darbiņi un veidi, kā otru iepriecināt, bieži ir tik ļoti vērtīgi!
Gribu jūs iedrošināt pacelt klausuli, uzrakstīt ziņu, dot un nevis ņemt! Un dažkārt mācēt arī saņemt... tā pa īstam, ar prieku!

Lai jums skaista šī pirmssvētku nedēļa!


This day started like any other day and then I got a phone call: "Hello! It is a beautiful, sunny day. Shall we go to Rundāle?" And we did! And the day turned out to be completely different than intended. A lot more beautyful and happy!

And then I thought about how many happy days we could give each other if we just picked up the phone and called, talked, invited, offered... It doesn't have to be big to be meaningful and treasured!

I want to encourage you to pick up the phone, write a message, give and not take! And sometimes know how to take and receive with joy!

Have a beautiful week before the holidays!

5014a.jpg
Diptych 3_edited-1.jpg
4777a_copy.jpg
4868a.jpg
gaidīšana

gaidīšana

Ideāla pastaiga :: The perfect walk

Ideāla pastaiga :: The perfect walk